PRACTICA DIDACTICĂ LA PROGRAMUL ISTGCC, FUA

Planul de învăţămînt pentru  ciclu I de la specialitatea ,,Ingineria Sistemelor Termice, de Gaze şi Climatizare pentru Clădiri,,  (ISTGCC), FUA  în anul doi de studiu prevede practica didactică cu vizitarea diverselor clădiri și construcții publice, indutriale și locative care dețin  instalații moderne inginerești din domeniul ISTGCC. Anul acesta de așa o experiență interesantă a beneficiat grupa ISTGCC-191, pe parcursul a trei săptămâni, pe perioada 19 aprilie – 15 mai 2021, împreuna cu conducătorul lector universitar Putiveţ Serghei.