CONSTANTIN ȚULEANU

Șef departament
Conferenţiar universitar, doctor

Tel: +373 22 77-38-33
E-mail: constantin.tuleanu@acagpm.utm.md
Adresa: bd. Dacia, 39, blocul de studii nr. 9

Departamentul are misiunea de a pregăti o nouă generație de ingineri – constructori şi manageri instalatori.Iar obiectivele urmărite sunt de a identifica şi studia noile direcţii în energetica construcţiilor şi de a dezvolta soluţii moderne de eficientizare energetică şi ecologică a clădirilor şi sistemelor de instalații, menite să asigure un mediu sigur şi durabil.

Programele de studii sunt adaptate cerinţelor pieţei muncii şi sunt actualizate continuu pentru a oferi o pregătire înaltă,  relevantă pentru industrie şi mediul de afaceri. Subiectele studiate sunt îndreptate spre eficentizarea consumului de energie şi resurse, valorificarea la nivel naţional a surselor regenerabile de energie, protecţia şi prevenirea degradării mediului.

Oportunități

  • laboratoare dotate cu utilaje și echipamente moderne
  • materiale pentru cursuri

 Cu cine colaborăm?

  • Departamentul Sisteme Termo-Hidraulice şi Protecţia Atmosferei, Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti, România
  • Catedra instalaţii pentru construcţii, Universitatea „Politehnica” din Timişoara, România
  • Catedra încălzire, ventilație şi protecţia atmosferei, Academia de Construcţii şi Arhitectură din Odesa, Ucraina
  • Departamentul Ingineria Instalaţiilor, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi, România
  • SA „Apă-Canal”
  • SA „MOLDOVAGAZ”