Prenume, Nume Funcţia,  titlul ştiinţifico-didactic E-mail Telefon
Ruslan Bordos Decan interimar, lect. univ.,  dr. în construcții. ruslan.bordos@iit.utm.md 022 77 44 11
Eugeniu Braguța Prodecan, lect. univ, dr. șt. teh. eugeniu.braguta@fua.utm.md 022 77 45 18
Otilia Rudic Prodecan, lect asist. otilia.rudic@fua.utm.md 022 77 45 18
Ina ȘOLDAN Specialist document. studii cat.I ina.soldan@fua.utm.md 022 77 38 03
Tatiana PALADE Specialist document. studii cat.I tatiana.palade@fua.utm.md 022 77 38 03

Departamentul Ingineria Infrastructurii Transporturilor

Prenume, nume Funcţia,  titlul ştiinţifico-didactic E-mail
Ruslan Bordos șef departament, lect. univ.,  dr. în construcții. ruslan.bordos@iit.utm.md
Sergiu Bejan conferenţiar universitar, doctor sergiu.bejan@fua.utm.md
Pantelimon Arnăut asistent universitar panteleimon.arnaut@iit.utm.md
Eugeniu Braguța lect. univ, dr.  în ştiinţe tehnice eugeniu.braguta@fua.utm.md
Ilie Bricicaru conferenţiar universitar, doctor ilie.bricicaru@fua.utm.md
Valentin Brinişter conf. univ.,  dr.  în ştiinţe tehnice brival57@gmail.com
Andrei Buraga lector universitar, andrei.buraga@iit.utm.md
Anatolie Cadocinicov conf. univ., dr.  în ştiinţe tehnice anatolie.cadocinicov@iit.utm.md
Cornelia Dobrescu conf. univ., dr.  în ştiinţe tehnice cornelia.dobrescu@iit.utm.md
Valeriu Lungu conf. univ., dr.  în ştiinţe tehnice valeriu.lungu@fua.utm.md
Daniela Naval asistent universitar daniela.naval@iit.utm.md
Tatiana Priscu asistent universitar tatiana.priscu@iit.utm.md
Eduard Proaspăt conf. univ., dr.  în ştiinţe tehnice eduard.proaspat@iit.utm.md
Alexandru Răilean conf. univ., dr.  în ştiinţe tehnice alexandru.railean@iit.utm.md
Petru Saracuța lector universitar petru.saracuta@iit.utm.md
Dorin Șuvari asistent universitar dorin.suvari@iit.utm.md

Departamentul Arhitectură

Prenume, nume Funcţia,  titlul ştiinţifico-didactic E-mail
Ala Carcea lector superior ala.carcea@dmmc.utm.md
Gheorghe Croitoru conf. univ., dr  în ştiinţe tehnice ghe.croitoru@mail.ru
Victor Cucoş inginer-coordonator cucosvictor777@gmail.com
Vera Draguţan lector universitar vera.dragutan@dmmc.utm.md
Albina Eleţchih lector superior, inginer categoria I albina66@mail.ru
Alexandr Lozan lector universitar alexandr.lozan@dmmc.utm.md
Valeriu Lungu conf. univ.,  dr.  în ştiinţe tehnice valeriu.lungu@fua.utm.md
Tatiana Margină asistent universitar tatiana.margina@dmmc.utm.md
Marcel Munteanu asistent universitar maxcel1989@gmail.com
Ion Muravschi inginer categoria I ion.muravschi@dmmc.utm.md
Daniela Naval lector superior daniela.naval@dmmc.utm.md
Elena Negruţa lector universitar elena.negruta@dmmc.utm.md
Ghenadie Pogorleţchi lector superior
Andrei Podoprigora inginer, categoria I
Tatiana Priscu lector universitar tatiana.priscu@dmmc.utm.md
Eduard Proaspăt lector superior eduard.proaspat@dmmc.utm.md
Alexandru Raileanu conf. univ., dr  în ştiinţe tehnice alexandru.raileanu@arh.utm.md
Ion Rusu prof. univ., doctor habilitat în ştiinţe tehnice ion.rusu@dmmc.utm.md
Petru Saracuţa lector superior saracutapetru@gmail.com
Alexandru Sparivac inginer, categoria I alexandru.sparivac@dmmc.utm.md
Dorin Şuvari lector superior dorin.suvari@dmmc.utm.md
Piotr Talpa lector asistent talpapiotr@gmail.com

Departamentul Alimentări cu Căldură, Apă, Gaze şi Protecția Mediului

Prenume, nume Funcţia,  titlul ştiinţifico-didactic E-mail
Constantin Țuleanu conf. univ., dr. constantin.tuleanu@acagpm.utm.md
Dumitru Ungureanu prof. univ., dr. dumitru.ungureanu@acagpm.utm.md
Iacob Bumbu prof. univ., dr. hab. iacob.bumbu@acagpm.utm.md
Ion Bumbu prof. univ., dr. hab. ion.bumbu@acagpm.utm.md
Ion Ioneţ conf. univ., dr. ion.ionet@acagpm.utm.md
Valentin Tonu conf. univ., dr. valentin.tonu@acagpm.utm.md
Valeriu Gonciaruc conf. univ., dr. valeriu.gonciaruc@acagpm.utm.md
Vera Guţul conf. univ., dr. vera.gutul@acagpm.utm.md
Sergiu Calos conf. univ., dr. sergiu.calos@acagpm.utm.md
Natalia Begleţ conf.univ., dr. natalia.beglet@acagpm.utm.md
Mihaela Anca Contaşel conf. univ. mihaelaanca.contasel@acagpm.utm.md
Serghei Palaş conf. univ., dr. serghei.palas@gmail.com
Serghei Putiveţ lector superior serghei.putivet@acagpm.utm.md
Tatiana Colomieţ lector superior tatiana.colomiet@acagpm.utm.md
Natalia Ciobanu lector superior ciobnata@hotmail.com
Ion Șaragov lector superior ion.saragov@acagpm.utm.md
Nicolae Andoni lector superior nicolae.andoni@acagpm.utm.md
Oleg Chilari lector superior oleg.chilari@acagpm.utm.md
Iulia Negară lector superior iunegara@gmail.com
Ludmila Vârlan lector superior ludmila.virlan@acagpm.utm.md
Lilian Balmuş lector superior lilian.balmus@acagpm.utm.md
Andrei Bînzari lector universitar andrei.binzari@tc.utm.md
Dionisie Beţ lector universitar dionisie.bet@acagpm.utm.md
Vera Guţul lector universitar vera.gutul@acagpm.utm.md
Mariana Haiducova lector  universitar mariana.haiducova@acagpm.utm.md
Livia Leanca lector universitar lica-041@mail.ru
Andrian Leanca inginer, şef laborator lica-041@mail.ru
Mihail Neagu inginer, şef laborator, lector asistent mishiu@mail.ru
Elena Isac inginer cateli88@mail.ru
Natalia Harea laborant superior natalia.harea@acagpm.utm.md

Departamentul Urbanism și Design Urban

Prenume, nume Funcţia,  titlul ştiinţifico-didactic
Alexandru Cocin şef departament, dr., conf
Eleonora Florea dr., prof.
Tatiana Buimistru dr., conf.
Nicolae Luchianov conferenţiar
Eleonora Prodan lector superior
Victor Grozavu lector superior
Oleg Dobrovolschi lector superior
Liliana Platon lector superior
Ana Babiuc lector superior
Natalia Badan Dogaru lector universitar
Tatiana Filipski lector universitar
Ilie Cebaniţa lector universitar
Natalia Rîjoncova lector universitar
Vladimir Iepureanu lector universitar
Inga Lîsenco lector universitar
Veronica Barba lector asistent
Marina Gondiu lector asistent
Alina Vlas lector asistent
Elena Cristiuc lector asistent
Mariana Carp lector superior
Natalia Podlesnaia lector superior
Veaceslav Vatamaniuc lector superior
Eugen Smolin lector superior
Teodor Naval lector superior
Vitalie Adomniţa lector superior
Aliona Antonenco lector superior
Mihai Manea lector universitar
Ana Chirica lector universitar
Anna Balan lector asistent
Elena Zagaevschi lector asistent