DECANAT

Prenume, Nume Funcţia,  titlul ştiinţifico-didactic E-mail Telefon
Ruslan Bordos Decan interimar, lect. univ.,  dr. în construcții. ruslan.bordos@iit.utm.md 069742039
Eugeniu Braguța Prodecan, lect. univ, dr. șt. teh. eugeniu.braguta@fua.utm.md 068292420
Otilia Rudic Prodecan, lect asist. otilia.rudic@fua.utm.md 022 77 45 18
Ina ȘOLDAN Specialist document. studii cat.I ina.soldan@fua.utm.md 069987067
Tatiana PALADE Specialist document. studii cat.I tatiana.palade@fua.utm.md 069668704

 

Departamentul Ingineria Infrastructurii Transporturilor

Prenume, nume Funcţia,  titlul ştiinţifico-didactic E-mail
Ruslan Bordos șef departament, lect. univ.,  dr. în construcții. ruslan.bordos@iit.utm.md
Sergiu Bejan conferenţiar universitar, doctor sergiu.bejan@fua.utm.md
Eugeniu Braguța lect. univ, dr.  în ştiinţe tehnice eugeniu.braguta@fua.utm.md
Ilie Bricicaru conferenţiar universitar, doctor ilie.bricicaru@fua.utm.md
Valentin Brinişter conf. univ.,  dr.  în ştiinţe tehnice brival57@gmail.com
Andrei Buraga lector universitar, andrei.buraga@iit.utm.md
Anatolie Cadocinicov conf. univ., dr.  în ştiinţe tehnice anatolie.cadocinicov@iit.utm.md
Cornelia Dobrescu conf. univ., dr.  în ştiinţe tehnice cornelia.dobrescu@iit.utm.md
Ion Rusu prof. univ., dr. hab. ion.rusu@dmmc.utm.md
Valeriu Lungu conf. univ., dr.  în ştiinţe tehnice valeriu.lungu@fua.utm.md
Daniela Naval asistent universitar daniela.naval@iit.utm.md
Tatiana Priscu asistent universitar tatiana.priscu@iit.utm.md
Eduard Proaspăt conf. univ., dr.  în ştiinţe tehnice eduard.proaspat@iit.utm.md
Alexandru Răilean conf. univ., dr.  în ştiinţe tehnice alexandru.railean@iit.utm.md
Petru Saracuța lector universitar petru.saracuta@iit.utm.md
Pantelimon Arnaut asistent universitar pantelimon.arnaut@iit.utm.md
Dorin Șuvari asistent universitar dorin.suvari@iit.utm.md
Oleg Plinschi asistent universitar oleg.plinschi@iit.utm.md

 

Departamentul Arhitectură

Prenume, nume Funcţia,  titlul ştiinţifico-didactic E-mail
Angela Munteanu Șef Departament Arhitectură, conf. univ., dr. angela.munteanu@arh.utm.md
Olga Harea Șef program APASV, l.u., dr. olga.harea@udu.utm.md
Ala Carcea Șef program Arhitectură, l.u. ala.carcea@arh.utm.md
Ioan-Marian Augustin Prof. Univ. marian.ioan@arh.utm.md
Aurelia Carpov conf. univ., dr. aurelia.carpov@arh.utm.md
Sergiu Tronciu conf. univ., dr. sergiu.tronciu@arh.utm.md
Svetlana Oleinic conf. univ., dr. svetlana.oleinic@arh.utm.md
Andrei Mitrea conf. univ., dr. andrei.mitrea@arh.utm.md
Mihai Danciu asistent universitar mihai.danciu@arh.utm.md
Sergius Ciocanu conf. univ., dr. sergius.ciocanu@arh.utm.md
Tamara Nesterov conf. univ., dr. tamara.nesterov@arh.utm.md
Anatolie Kuzi conf. univ., dr. anatolie.kuzi@arh.utm.md
Iurie Povar Lector univesrsitar iurie.povar@arh.utm.md
Tatiana Dudnicenco conf. univ., dr. tatiana.dudnicenco@arh.utm.md
Dan Zgardan conf. univ., dr. dan.zgardan@arh.utm.md
Vasile Bucățel conf. univ., dr. vasile.bucatel@arh.utm.md
Silvia Secrieru conf. univ., dr. silvia.secrieru@arh.utm.md
Nistor Grozavu conf. univ., dr. nistor.grozavu@udu.utm.md
Natalia Podlesnaia conf. univ., dr. natalia.podlesnaia@arh.utm.md
Radu Andronic lector universitar radu.andronic@arh.utm.md
Diana Andronovici lector universitar diana.andronovici@arh.utm.md
Silvia Apostol lector universitar silvia.apostol@arh.utm.md
Veronica Arapu asistent universitar veronica.arapu@arh.utm.md
Elena Aricova asistent universitar elena.aricova@arh.utm.md
Vitalie Cataraga asistent universitar vitalie.cataraga@arh.utm.md
Maria Bulat asistent universitar maria.bulat@arh.utm.md
Victor Drebot asistent universitar victor.drebot@arh.utm.md
Sorina-Nicoleta Grati asistent universitar sorina.grati@arh.utm.md
Elena Grinceac asistent universitar elena.bivol@arh.utm.md
Mariana Hadji-Bandalac asistent universitar bandalac.hadji@arh.utm.md
Ludmila Ivanov asistent universitar ludmila.ivanov@arh.utm.md
Valeriu Ivanov lector universitar valeriu.ivanov@arh.utm.md
Natalia Iachimov lector universitar natalia.iachimov@arh.utm.md
Evghenii Kațel asistent universitar evghenii.katel@arh.utm.md
Svetlana Melnic asistent universitar svetlana.melnic@arh.utm.md
Loredana Melnic asistent universitar loredana.melnic@arh.utm.md
Ion Moraru lector universitar ion.moraru@arh.utm.md
Teodor Naval lector universitar teodor.naval@arh.utm.md
Igor Negruța asistent universitar igor.negruta@arh.utm.md
Ion Nitî asistent universitar ion.niti@arh.utm.md
Alina Ostapov lector universitar alina.ostapov@arh.utm.md
Anatol Pânzaru lector universitar anatol.panzaru@arh.utm.md
Alexandru Rusu asistent universitar alexandru.rusu@arh.utm.md
Irina Radevici asistent universitar irina.radevici@arh.utm.md
Sergiu Severin asistent universitar sergiu.severin@arh.utm.md
Irina Studzinski asistent universitar irina.studzinski@arh.utm.md
Alexandru Tofan asistent universitar alexandru.tofan@arh.utm.md

 

Departamentul Alimentări cu Căldură, Apă, Gaze şi Protecția Mediului

Prenume, nume Funcţia,  titlul ştiinţifico-didactic E-mail
Constantin Țuleanu conf. univ., dr. constantin.tuleanu@acagpm.utm.md
Dumitru Ungureanu prof. univ., dr. dumitru.ungureanu@acagpm.utm.md
Iacob Bumbu prof. univ., dr. hab. iacob.bumbu@acagpm.utm.md
Ion Bumbu prof. univ., dr. hab. ion.bumbu@acagpm.utm.md
Ion Ioneţ conf. univ., dr. ion.ionet@acagpm.utm.md
Valentin Tonu conf. univ., dr. valentin.tonu@acagpm.utm.md
Valeriu Gonciaruc conf. univ., dr. valeriu.gonciaruc@acagpm.utm.md
Vera Guţul conf. univ., dr. vera.gutul@acagpm.utm.md
Sergiu Calos conf. univ., dr. sergiu.calos@acagpm.utm.md
Natalia Begleţ conf.univ., dr. natalia.beglet@acagpm.utm.md
Mihaela Anca Contaşel conf. univ. mihaelaanca.contasel@acagpm.utm.md
Serghei Palaş conf. univ., dr. serghei.palas@gmail.com
Serghei Putiveţ lector superior serghei.putivet@acagpm.utm.md
Tatiana Colomieţ lector superior tatiana.colomiet@acagpm.utm.md
Natalia Ciobanu lector superior ciobnata@hotmail.com
Ion Șaragov lector superior ion.saragov@acagpm.utm.md
Nicolae Andoni lector superior nicolae.andoni@acagpm.utm.md
Oleg Chilari lector superior oleg.chilari@acagpm.utm.md
Iulia Negară lector superior iunegara@gmail.com
Ludmila Vârlan lector superior ludmila.virlan@acagpm.utm.md
Lilian Balmuş lector superior lilian.balmus@acagpm.utm.md
Andrei Bînzari lector universitar andrei.binzari@tc.utm.md
Dionisie Beţ lector universitar dionisie.bet@acagpm.utm.md
Vera Guţul lector universitar vera.gutul@acagpm.utm.md
Mariana Haiducova lector  universitar mariana.haiducova@acagpm.utm.md
Livia Leanca lector universitar lica-041@mail.ru
Andrian Leanca inginer, şef laborator lica-041@mail.ru
Mihail Neagu inginer, şef laborator, lector asistent mishiu@mail.ru
Elena Isac inginer cateli88@mail.ru
Natalia Harea laborant superior natalia.harea@acagpm.utm.md

 

Departamentul Urbanism și Design Urban

Prenume, nume Funcţia,  titlul ştiinţifico-didactic E-mail
Platon Liliana Șef Dep.UDU lect. univ. dr. liliana.platon@udu.utm.md
Cocin  Alexandru conf.univ.,dr. alexandru.cocin@udu.utm.md
Buimistru Tatiana conf.univ.,dr. tatiana.buimistru@udu.utm.md
Ciobanu Nicolae conf.univ.,dr. nicolae.ciobanu@udu.utm.md
Cebaniţa Ilie lect. univ. ilie.cebanita@udu.utm.md
Epurean Vladimir lect. univ. vladimir.epurean@udu.utm.md
Filipski Tatiana lect. univ. tatiana.filipski@udu.utm.md
Manţuc Elena lect. univ. dr. elena.mantuc@udu.utm.md
Maţcan-Lîsenco Inga lect. univ. inga.matcan@udu.utm.md
Plămădeală Stela lect. univ. stela.plamadeala@udu.utm.md
Badan Dogaru Natalia asist. univ. natalia.badan@udu.utm.md
Rudic Otilia lect. univ otilia.rudic@fua.utm.md
Sîli Anatolie asist. univ. anatolie.sili@udu.utm.md
Țurcan Iurie lect. univ. iurie.turcanu@udu.utm.md
Zestre Petru asist. univ. petru.zestrea@fua.utm.md
Zagaevschi Elena lect. asist elena.zagaevschi@udu.utm.md