La facultate se pregătesc specialişti cu studii universitare din 5 domenii de formare profesională:

  • 211 Arte plastice
  • 522 Inginerie mecanică
  • 581 Arhitectură şi urbanism
  • 582 Construcții şi inginerie civilă
  • 583 Ingineria Mediului

Studii superioare de licență (Ciclu I) se efectuează la 10 specialități în limbile română și rusă cu frecvenţă la zi (durata 4 ani) și cu frecvenţă redusă (durata 5 ani).

 

Program de studiu la specialitatea Arhitectura

Anul IV
Unități de curs Unități de curs
Fizica construcţiilor III

Proiectarea de arhitectură VII

Protecţia muncii

Restaurare arhitecturală I

Stiluri şi decor în arhitectură

Teoria arhitecturii contemporane I

Teoria arhitecturii contemporane II

Tipologia clădirilor (clădiri de locuit)

Urbanism I (amenajarea teritoriului)

Urbanism II (proiectarea loclităţilor urbane)

Anul V
Unități de curs Unități de curs
Arhitectura peisageră I

Arhitectura peisageră II

Management

Proiectare de arhitectura IX

Proiectare de arhitectura X

Arhitectura de interior I

Arhitectura de interior II

Restaurare arhitecturală II

Sistematizarea verticală

Tehnologii informaţionale în arhitectură şi urbanism

Teoria urbană I

Urbanism III (planuri urbanistice de detaliu)

 

Anul VI
Unități de curs Unități de curs
Doctrine în arhitectură şi urbanism

Estetica arhitecturală

Organizarea proiectării

Practica de licenţă

Teoria urbană II

Videomodelarea asistată de calculator

 

Program de studiu la specialitatea Ingineria materialelor şi articolelor de construcţii

Anul I
Unități de curs Unități de curs
Chimia

Dezvoltarea durabilă şi iniţierea în specialitate

Educaţie fizică

Filosofia şi logica formării profesionale

Fizică

Fizici speciale (Termodinamica tehnică, Mecanica teoretică)

Geometria descriptivă şi desen tehnic de construcţii

Limba engleză I, II

Limba franceză I, II

Limba română I

Limba română

Matematica

Matematici speciale

Tehnologii informaţionale

Topografia şi geologia inginerească

Anul II
Semestrul 3 Semestrul 4
Unități de curs Unități de curs
Bazele fizico-chimice ale studiului materialelor de construcţii

Clădiri (Materiale de construcţie, Arhitectura clădirilor)

Electrotehnica. Maşini şi echipament electric.

Limba engleză III, IV

Limba franceză III, IV

Mecanica corpului solid I

Chimia fizică/Chimia silicaţilor

Limba engleză III, IV

Limba franceză III, IV

Materii prime pentru betoane şi mortare

Mecanica corpului solid II

Studiul metalelor şi sudura

Teoria economică şi integrarea europeană

 

 

Program de studiu la specialitatea Alimentări cu apă, canalizări

Anul I
Unități de curs Unități de curs
Educaţie fizică

Limba engleză

Limba franceză

Chimia

Dezvoltarea durabilă şi iniţierea în specialitate

Desen tehnic şi de construcţii, geometria descriptivă

Filosofia, logica şi etica inginerească

Fizici speciale

Limba română

Matematica

Tehnologii informaţionale

Topografia şi geologia inginerească

Anul II
Semestrul 3 Semestrul 4
Unități de curs Unități de curs
Clădiri

Hidraulica

Mecanica corpului solid

Pompe, suflante, ventilatoare şi staţii de pompare I

Chimia şi microbiologia apelor

Mecanica structurilor şi studiul metalelor şi sudură

Reţele de distribuţie a apei şi proiectarea asistată de calculator

Reţele şi instalaţii de canalizare

Teoria economică şi integrarea europeană

Matematici speciale

Anul III
Unități de curs Unități de curs
Sisteme şi utilaj sanitar

Organizarea şi tehnologii de execuţie a instalaţiilor interioare de alimentare cu apă şi canalizare

Alimentări cu apă în industrie

Epurare apelor uzate I

Hidrologia şi captarea apei

Construcţii din beton armat I

Marketing şi economia construcţiilor

Pompe, suflante, ventilatoare şi staţii de pompare II

Reţele de alimentare cu căldură şi gaze

Gospodărirea apelor şi construcţii hidrotehnic

Legislaţia în construcţii

Practica de producţie

Tehnologia lucrărilor de construcţie şi maşini şi mecanisme în construcţii

Tratarea apei naturale

Anul IV
Unități de curs Unități de curs
Management

Automatizarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizări

Organizarea şi tehnologii de execuţie a sistemelor de apă şi canalizare

Securitatea activităţii vitale

Tehnologii şi echipamente de epurare a apelor uzate

Utilaj şi exploatarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare

 

Program de studiu la specialitatea Ingineria sistemelor de alimentare cu căldură şi gaze, ventilaţie

Anul I
Unități de curs Unități de curs
Chimia

Educaţie fizică

Filosofia

Fizica

Fizici speciale

Geometria descriptivă şi desen tehnic de construcţii

Limba română I

Limba română II

Limba engleză

Limba franceză

Matematica

Matematici speciale

Tehnologii informaţionale

Topografia inginerească

Anul II
Semestrul 3 Semestrul 4
Unități de curs Unități de curs
Hidraulica şi aerodinamica

Limba engleză

Limba franceză

Mecanica corpului solid

Mecanica structurilor şi studiul metalelor şi sudură

Pompe, suflante, ventilatoare şi staţii de pompare

Reţele de alimentare cu apă şi canalizare

Surse regenerabile de energie

Teoria economică

Termotehnica construcţiilor şi instalaţii de încălzire

Transfer de căldură şi masă

 

 

Program de studiu la specialitatea Căi ferate, drumuri, poduri

Anul I
Unități de curs Unități de curs
Chimia

Dezvoltarea durabilă

Educaţia fizică

Educaţia fizică II

Filosofia şi logica formării profesionale

Fizica

Mecanica teoretică. Mecanica aplicată II.

Geometria descriptivă şi desen tehnic de construcţii

Iniţierea în specialitate

Limba engleză I, II

Limba engleză I, II

Limba franceză I, II

Limba franceză I, II

Limba română I

Limba română II

Matematica

Matematici speciale

Practica topografică

Tehnologii informaţionale

Topografia inginerească/Geologia inginerească

Anul II
Semestrul 3 Semestrul 4
Unități de curs Unități de curs
Aerogeodezie

Căi ferate I. Bazele proiectării.

Clădiri. Electrotehnica maşini şi echipament electric.

Clădiri. Materiale de construcţii.

Clădiri. Sistematizarea verticală.

Compoziţii rutiere şi procese fizico-chimice în tehnologia producerii materialelor de construcţie a drumurilor

Drumuri I. Bazele proiectării drumurilor, PAC.

Fundaţiile construcţiilor retiere

Geotehnica

Limba engleză III, IV

Limba engleză III, IV

Limba franceză III, IV

Limba franceză III, IV

Mecanica teoretică. Mecanica aplicată II.

Rezistenţa materialelor I

Mecanica structurilor I. Studiul metalelor şi sudura. Rezistenţa materialelor II.

Bazele proiectării podurilor. Poduri I.

Practica tehnologică

Rezistenţa materialelor II

Studiul metalelor şi sudura

Teorie economică şi integrare economică europeană

Topografia specială

Anul III
Unități de curs Unități de curs
Căi ferate II. Construcţia CF.

Construcţii din beton armat I

Drumuri II. Calcul elementelor hidraulice a lucrărilor de artă, structuri rutiere şi PAC.

Drumuri III. Drumuri în condiţii complicate, noduri rutiere.

Drumuri III. Proiectarea asistată de calculator.

Întreţinerea drumurilor

Legislaţia în construcţii

 

Marketing şi economia construcţiilor

Mecanica structurilor II. Construcţii din beton armatii.

Poduri II. Ingineria seismică.

Poduri II. Poduri din beton armat.

Practica în producţie

Tehnologia lucrărilor de construcţie I. Maşini pentru construcţia drumurilor.

Tehnologia lucrărilor de construcţie a drumurilor II. Construcţia sistemelor rutiere.

Anul IV
Unități de curs Unități de curs
Automatizarea proceselor

Întreţinerea căi ferate

Management

Managementul lucrărilor de drumuri şi poduri

Organizarea şi siguranţa traficului rutier

Poduri III. Poduri metalice.

Practica de documentarela proiectul de licenţă

Reconstrucţia drumurilor

Securitatea activităţii vitale (plan 2016)