SERGIU BEJAN

Șef departament
Conferențiar universitar, doctor

Tel: +373 22 77-38-11
E-mail: sergiu.bejan@dmmc.utm.md
Adresa: bd. Dacia, 39, blocul de studii nr. 9

În cadrul departamentului activează 19 cadre didactice, care asigură pregătirea studenţilor în domeniile construcții rutiere și feroviare, tehnologia materialelor și articolelor de construcții, ceramică și sticlă, și mașini pentru construcții. Misiunea departamentului constă în dezvoltarea unei noi generaţii de ingineri şi manageri capabili să activeze în condiţiile actuale extrem de dificile ale concurenţei de piaţă.


Oportunități

  • săli de studiu
  • laboratoare dotate cu echipamente pentru lucrări practice
  • stagii de practică în companii de top


Cu cine colaborăm?

  • Departamentul Sisteme Termo-Hidraulice şi Protecţia Atmosferei, Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti, România
  • Catedra instalaţii pentru construcţii, Universitatea „Politehnica” din Timişoara, România
  • Catedra încălzire, ventilație şi protecţia atmosferei, Academia de Construcţii şi Arhitectură din Odesa, Ucraina
  • Departamentul Ingineria Instalaţiilor, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi, România