Vă salută decanul facultății, lect. univ., dr., Ruslan BORDOS

Decanul facultăţii Lector universitar, doctor în construcții

DATE DE CONTACT

Adresa: bd. Dacia, 39, corpul de studii nr. 9

Tel: +373 22 77-44-11

E-mail: ruslan.bordos@iit.utm.md, decanat@fua.utm.md

Facultatea Urbanism şi Arhitectură  combină studiul academic cu activităţi practice, stagii de practică interesante, expoziţii, programe de mobilitate şi concursuri.

În prezent FUA este principala structură universitară de stat din ţară care pregăteşte specialişti în domeniul arhitecturii şi urbanismului. Deţinem un loc de frunte în dezvoltarea artei şi culturii naţionale. Promovăm şi implementăm ideile inovative şi noile tehnologii în domeniu. Studenţii noştri se remarcă prin spirit artistic dezvoltat şi prin capacitatea de a crea lucruri inedite.

Oferta noastră educaţională este variată – 10 specialităţi la alegere, fiecare oferind studenţilor numeroase oportunităţi de creştere.

Facultatea asigură cursuri de design, programe postuniversitare  (masterat, doctorat), cursuri pentru conducătorii auto şi încă multe alte facilităţi.

Programul de studiu pune accent pe dezvoltarea abilităţilor practice, studenţii fiind capabili să înţeleagă principiile designului de mediu şi modul în care arhitectura este integrată în diverse spaţii şi contexte, cum ar fi zonele rurale şi urbane.

Departamentele dispun de laboratoare moderne, săli de proiectare, desen şi pictură. Echipa facultăţii participă frecvent la expoziţii, concursuri şi alte evenimente din ţară şi de peste hotare. Am dezvoltat relaţii de colaborare cu Italia, România, Norvegia, Rusia şi anual implementăm proiecte de cercetare, ce au menirea de a îmbogăţi cunoştinţele studenţilor noştri şi de a crea un mediu atractiv de studiu.


Facultatea Urbanism şi Arhitectură – privire de ansamblu:

  • 4 departamente
  • Laboratoare și ateliere didactico-științifice moderne echipate cu standuri, instalații, machete
  • Săli de calculatoare
  • Săli de proiectare, machetare, desen și pictură
  • Şcoală de Design
  • Centru de Formare Continuă
  • Şcoală de Instruire a Conducătorilor Auto
  • Bibliotecă