Învățământ de masterat la zi (ciclul II) cu durata de 1,5 ani (90 ECTS) la programele:

  • Managementul sistemelor de inginerie sanitare și protecția mediului
  • Drumuri, materiale și mecanizare în construcții
  • Urbanism și amenajarea teritoriului
  • Ingineria instalațiilor de asigurare a microclimei în clădiri
  • Designul interiorului
  • Planificare urbană și regională
  • Inginerie antiincendii și protecție civilă

 

Program de studiu la specialitatea Drumuri, materiale și mecanizare în construcții (master)

Semestrul 1 Semestrul 2
Unități de curs Unități de curs
Analiza statistica si metrologica

Management si asigurarea calitatii

Bazele cercetarii aplicative

Materiale moderne in constructii

Probleme actuale de cercetare

Metode avansate de proiectare

Fiabilitatea constructiilor

Tehnologii avansate in constructii

Siguranta exploatarii in constructii

Constructii aeroportuare

 

Program de studiu la specialitatea Planificare urbană și regională (master)

Semestrul 1 Semestrul 2
Unități de curs Unități de curs
Administrarea proiectelor în construcţii

Analiza statistică şi metrologică a măsurilor

Bazele cercetării aplicative

Management şi asigurarea calităţii

Materiale moderne în construcţii

Constructii Speciale

Metode contemporane în urbanism şi amenajarea teritoriului

Metodologia proiectării clădirilor în regiunile seismice

Metodologia proiectării localităților urbane și rurale Grozavu N redactata

Reabilitarea termică a clădirilor

Strategii de dezvoltare a reţelelor de transport