Licenţă (Ciclul I)


  • Sculptură
  • Maşini şi mecanisme pentru construcţii
  • Arhitectura
  • Planificarea urbană şi regională
  • Design interior
  • Ingineria materialelor şi articolelor de construcţie
  • Căi ferate, drumuri, poduri
  • Alimentări cu apă, canalizări
  • Ingineria sistemelor termice, de gaze  şi climatizare pentru clădiri
  • Ingineria mediului

ORARUL activităților didactice în cadrul FUA în anul de studii 2020/2021, semestrul de primăvară

ORARUL sesiunii de toamna pentru anul univ.2020-2021 ONLINE

ORARUL de reexaminare pentru semestrul de toamna anul universitar 2020-2021