Programe de masterat


  • Managementul sistemelor de inginerie sanitare și protecția mediului
  • Drumuri, materiale și mecanizare în construcții
  • Urbanism și amenajarea teritoriului
  • Ingineria instalațiilor de asigurare a microclimei în clădiri
  • Designul interiorului

Orarul SESIUNII DE VARĂ pentru CICLUL II – MASTERAT 2021-2022

Certificate de autorizare de funcționare provizorie/acreditare a programelor de studii superioare de master, ciclul II