Programe de masterat


  • Managementul sistemelor de inginerie sanitare și protecția mediului
  • Drumuri, materiale și mecanizare în construcții
  • Urbanism și amenajarea teritoriului
  • Ingineria instalațiilor de asigurare a microclimei în clădiri
  • Designul interiorului
  • Hidroameliorație

Orarul activităților didactice pentru CICLUL II – MASTERAT, 2023-2024, semestrul de toamnă

Certificate de autorizare de funcționare provizorie/acreditare a programelor de studii superioare de master, ciclul II