AURELIA CARPOV

Șef departament
Conferenţiar universitar, doctor

Tel: +373 22 77-38-30
E-mail: aurelia.carpov@arh.utm.md
Adresa: bd. Dacia, 39, blocul de studii nr. 9

Misiunea departamentului este să asigure o pregătire înaltă în domeniu, dezvoltând o înaltă cultură artistică, viitorilor lideri de opinie și promotori de idei inovative.Astfel, programelor de studii sunt adaptate la exigenţele progresului ştiinţific, dar şi la realităţile societăţii şi a mediului înconjurător.  Cunoştinţele teoretice sunt fundamentate prin intermediul diverselor activităţi – stagii de practică (de inițiere, releveu, restaurare, de proiectare) desfășurate în ţară şi peste hotare, excursii, expoziții naționale și internaționale.

Departamentul susţine mobilitatea studenților și a profesorilor în vederea schimbului de experiență şi dezvoltă proiecte ce oferă studenților o viziune amplă a viitoarei profesii. Departamentul colaborează cu reviste de specialitate şi posturi TV.

Oportunități

 • săli de curs (adaptate pentru prezentări în format digital – proiectoare, ecrane)
 • ateliere de proiectare pentru realizarea lucrărilor practice
 • ateliere de instruire artistică (desen, pictură, sculptură)
 • laborator dotat cu mijloace şi softuri computerizate specializate în arhitectură şi design
 • bibliotecă
 • expoziții naționale și internaționale

Cu cine colaborăm?

 • Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu”, Bucureşti, România
 • Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi”, Facultatea Arhitectură, Iaşi, România
 • Institutul de Arhitectură MARHI, Moscova, Rusia
 • Academia Rusă de Arte, Facultatea Arhitectură, Moscova, Rusia
 • Universitatea de Stat de Arhitectură şi Inginerie Civilă, Sankt-Petersburg, Rusia
 • Universita degli Studi di Napoli Federico II, la facolta di Architettura, Italy
 • Казахская головная архитектурно-строительная академия, Архитектурный факультет, Almaty, Kazahstan


Activitatea de cercetare

Departamentul explorează direcții noi și tradiționale în domeniile arhitecturii, urbanismului, arhitecturii peisajere, designului interior şi grafic, artelor plastice şi decorative, rezultatele fiind valorificate prin participarea activă la expoziţiile de artă din ţară şi de peste hotare. De asemenea, sunt cercetările au la bază tehnologii de proiectare automatizată, imprimare 3D, modelare şi machetare.