Scurt istoric

Facultatea Urbanism şi Arhitectură, ca structură aparte, a fost deschisă în august 1972. Aici a fost concentrată pregătirea universitară la toate specialităţile din domeniul construcţiilor şi lucrărilor aferente. FUA are însă o istorie anterioară deoarece, specialităţile şi catedrele existau deja de câțiva ani în cadrul Facultăţii Construcţii, înfiinţată odată cu fondarea în anul 1964 a Institutului Politehnic din Chișinău, în baza Facultăţii de Inginerie și Tehnologie a Universităţii de Stat, fondate în anul 1959.

În anul 1968 a avut loc prima promoţie de ingineri-tehnologi cu specializarea „Materiale şi elemente de constructive” (actualmente specialitatea „Ingineria materialelor şi articolelor de construcţie”).

În anul 1970 a avut loc prima promoţie de arhitecţi şi ingineri cu specializarea „Inginerie urbană” (actualmente specialitatea „Urbanism şi amenajarea teritoriului”).

În anul 1972, pe baza specialităţilor „Arhitectură, inginerie urbană”, „Materiale şi elemente de constructive”, „Drumuri auto” şi „Alimentări cu apa şi canalizări”, a fost înfiinţată Facultatea Urbanism şi Arhitectură. La faza iniţială, în cadrul facultăţii se făcea pregătirea cadrelor cu studii universitare numai prin învăţământul cu frecvenţă la zi, de aceea în acelaşi an a fost deschisă şi Facultatea Construcţii pentru învăţământul cu frecvenţă redusă şi învăţământul seral.

La momentul fondării Facultăţii Urbanism şi Arhitectură, în cadrul acesteia au fost incluse catedrele: Arhitectură, Tehnologia materialelor şi elementelor de construcţie, Maşini şi mecanisme pentru construcţii, Inginerie sanitară, Drumuri auto. În anul 1974 au fost înfiinţate Catedra construcţii arhitectonice şi Catedra desen, pictură şi sculptură.

În anul 1975 a avut loc prima promoţie de ingineri cu specializarea „Drumuri auto” (actualmente specialitatea „Căi ferate, drumuri şi poduri”).

În anul 1976 a avut loc prima promoţie de ingineri cu specializarea „Alimentări cu apă şi canalizări” (actualmente specialitatea „Ingineria şi protecţia apelor”).

În anul 1978 Catedra inginerie sanitară a fost divizată în: Catedra alimentări cu apă şi canalizări şi Catedra alimentări cu căldură şi gaze, ventilaţie.

În anul 1980 a fost fondată Catedra bazele arhitecturii, cu funcţia pregătirii iniţiale a arhitecţilor.

În anul 1981 a avut loc prima promoţie de ingineri cu specializarea „Alimentări cu căldură şi gaze, ventilaţie” (actualmente specialitatea „Ingineria sistemelor de alimentare cu căldură şi gaze, ventilaţie”).

Din anul 1987 până în anul 1997 în cadrul FUA a funcţionat şi Catedra geometrie descriptivă şi desen, care la momentul actual este afiliată la altă facultate.

În anul 1988 Catedra arhitectură, Catedra bazele arhitecturii şi Catedra desen, pictură şi sculptură au fuzionat în Catedra arhitectură. În acelaşi an a fost lichidată şi Facultatea Construcţie pentru secţia cu frecvenţă redusă şi secţia serală, studenţii căreia au fost transferaţi la facultăţile corespunzătoare.

Din anul 1989 până în anul 1996 în cadrul Facultăţii a funcţionat şi Catedra sisteme automatizate de proiectare în construcţii, care ulterior a fost lichidată.

În anul 1996 a avut loc prima promoţie de ingineri cu specializarea „Maşini şi mecanisme în constructive” (actualmente specialitatea „Inginerie mecanică în construcţii”).

În anul 1997 Catedra drumuri auto şi Catedra maşini şi mecanisme pentru construcţii au fuzionat în Catedra căi ferate, drumuri şi poduri.

În anul 2000 a avut loc prima promoţie de ingineri-manageri cu specializarea „Inginerie şi management în protecţia mediului” (actualmente specialitatea „Ingineria mediului”), iar Catedra alimentări cu apă şi canalizări a fost transformată în Catedra ecotehnie, management ecologic şi ingineria apelor „UNESCO/Cousteau”.

În anul 2001 a avut loc prima promoţie de ingineri cu specializarea „Tehnologia produselor din ceramică şi sticlă”.

În anul 2003 a început pregătirea specialiştilor cu studii universitare la specialitatea „Design interior în domeniul de formare profesională arhitectură şi urbanism”. Prima promoţie la această specialitate este planificată pentru anul 2007.

În anul 2006 a fost înfiinţată Catedra design interior.

În mai 2015 Senatul Universității a aprobat decizia colectivului privind reformarea structurii Facultății. În baza catedrelor au fost formate Departamentul Arhitectură; Departamentul Drumuri, Materiale și Mașini pentru Construcții; Departamentul Alimentare cu Căldură, Apă, Gaze și Protecția Mediului.

În aprilie 2016, la inițiativa șefilor de Programe Design Interior și Urbanism, Departamentul Arhitectura a fost divizat în Departamentul Arhitectura și Departamentul Urbanism și Design Urban.

Din anul 1964 până în prezent au fost pregătiţi peste 10 mii de specialişti, inclusiv 8344 la învăţământ cu frecvenţă la zi şi 2520 la învăţământul cu frecvenţă redusă şi învăţământul seral.