Cercetare ştiinţifică


Proiecte de cercetare realizate în perioada 2005-2016:

  • Prognoza consumului de gaze în sectorul socio-comunal
  • Îmbunătăţirea proceselor tehnologice de potabilizare a apelor de suprafaţă şi subterane (A fost creată o instalaţie pilot de tratare a apelor subterane şi montată în or. Nisporeni)
  • Elaborarea tehnologiei de tratare biologică anaerob-aerobă a apelor uzate cu obţinerea şi utilizarea biogazului în reducerea economiei de energie
  • Instalaţii pentru eliminarea compuşilor azotului şi fosforului în vederea epurării avansate a apelor uzate ale localităţilor